PRIVACY
HILDE MARCHAL
Hilde Marchal Fotografie BTW BE0692.778.750
Sint-Ignatiusstraat 86 9120 Beveren-Waas
Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hilde Marchal Fotografie.
Hilde Marchal Fotografie is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je de facto ons privacybeleid. Hilde Marchal Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hilde Marchal Fotografie of die van een derde partij (Convertkit). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.Voorbeelden van gegevens die we vragen en verzamelen: je voornaam en e-mailadres als je een gratis product downloadt, je facturatiegegevens als je een dienst of product aankoopt, jouw e-mailadres en de naam en website van je bedrijf als je een vraag stelt, je e-mailadres en IP-adres als je een vraag stelt via de website-chat.

COMMUNICATIE
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens als die relevant zijn.Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou regelmatig nieuwsbrieven en e- mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, ...  Je kunt je op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren.

AUTEURSRECHT
Alle beelden op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Indien u gebruik maakt van de beelden zonder schriftelijke toestemming zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hilde Marchal Fotografie of die van een derde partij.Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om jou beter te leren kennen en op meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

COOKIES VERWIJDEREN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

DERDEN
Er wordt bepaalde informatie met derden gedeeld. Ik werk met een online back-up systeem zodat beelden niet verloren kunnen gaan door diefstal/brand e.a, wilt u dit niet dan kan dit verwijderd worden. Hou er echter rekening mee dat Hilde Marchal Fotografie/Hilde Marchal niet meer garant staat voor het leveren van beelden indien u deze verliest.In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.Ook worden gegevens soms gedeeld met leveranciers, zodat wij een artikelen kunnen bestellen en bij u kunnen bezorgen. Alle leveranciers zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor problemen bij leverancier (cyberaanval.. enz). Wij kunnen alleen garant staan voor een zo goed mogelijk verloop. Al onze leveranciers zijn in orde met de GDPR wetgeving.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update. Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie. We bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e- maillijst te laten verwijderen. Dit kan eenvoudig met een e-mail naar hildemarchalfotografie@telenet.be   Op aanvraag kunnen we je ook inzage geven in welke gegevens bij ons bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wil verwijderd worden uit onze informatie.

E-MAILLIJSTEN
Er worden e-mails verzameld en deze worden alleen maar gebruikt indien de klant hier uitdrukkelijk zijn toestemming heeft voor gegeven via een opt-in mail.Je kan je uitschrijven op elk moment naar wens. E-mails worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is ter verwerking van gegevens (facturen, galerijen, online cursussen)

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen: hildemarchalfotografie@telenet.be - Hilde Marchal Fotografie - BTW BE0692.778.750 rekeningnummer BE42 3930 2025 9854  Sint-Ignatiusstraat 86  9120 Beveren-Waas België.

Website Disclaimer
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hilde Marchal of rechthoudende derden.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Hilde Marchal Fotografie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Hilde Marchal Fotografie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Hilde Marchal Fotografie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hilde Marchal Fotografie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van dewebsite.
Hilde Marchal Fotografie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Hilde Marchal Fotografie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar wij ons bevinden.

Privacyverklaring